Over ons

Het thema van deze homepage is de Zuid-Afrikaanse zendingspost Kwa Sizabantu, gelegen in Kranskop, Kwazulu/Natal, Zuid Afrika. De zending wordt geleid door Erlo Stegen, een Zuid-Afrikaan van Duitse afkomst. De zending heeft een Evangelisch- Lutherse achtergrond en noemt zichzelf een opwekkingsbeweging. Er zijn circa 10.000 aanhangers in Duitsland, Nederland, Frankrijk, België, Zwitserland, Roemenië en Australië. Organisaties die vanuit de zending in bovengenoemde landen werkzaam zijn, zijn Christenen voor de Waarheid en Ware Liefde Wacht.

Wie is verantwoordelijk voor deze homepage?
Deze homepage is geopend door een groep voormalige leidinggevenden, medewerkers en aanhangers van de Zuid-Afrikaanse zendings en haar europese afdelingen, die een verdere samenwerking met de zending niet meer met hun geweten voor God en mensen in overeenstemming konden brengen.

Waarom deze homepage?
Moeilijke en vaak zeer pijnlijke persoonlijke ervaringen, inzichten en waarnemingen hebben ons ertoe gebracht de twijfelachtige en praktijken van de zending, die vaak zelfs schandelijk, meedogenloos en mensonterend zijn, aan het licht te brengen. Dit heeft ons er toe geleid christenen van alle denominaties een blik te gunnen achter de schermen van Kwasizabantu.
Door de persoonlijke verhalen van mensen willen we een ieder de mogelijkheid geven zich een mening te vormen over Kwasizabantu, iets wat alleen mogelijk leek voor zeer oplettende en opmerkzame mensen, zelfs na jarenlang contact met de zending.
We zijn ons er van bewust dat voor degenen die Kwasizabantu hebben bezocht of alleen oppervlakkig contact hebben gehad met de zending, deze verslagen voor zouden kunnen komen als griezelverhalen die alleen maar afkomstig zouden kunnen zijn van verbitterde tegenstanders.
Maar bedenk dat een ieder die besloot op deze manier naar buiten te treden eens bevriend is geweest met de familie Stegen en Kwa Sizabantu. Het was met groot enthousiasme dat we onstoewijdden aan de waarheid van het evangelie zoals we het begrepen uit de prediking van Erlo Stegen. Vaak was het slechts na jaren dat we ontdekten hoe zeer we waren misleid door Erlo Stegen, zijn medewerkers en Kwa Sizabantu.

Na jarenlange ervaring zijn we van het volgende overtuigd: Erlo Stegen en zijn medewerkers bepleiten hun zaak door elke beschuldiging af te wijzen, of door als kameleons hun wegen te veranderen om zo hun critici de wind uit de zeilen te nemen.
Wat we niet bestrijden willen of kunnen is dit: God werkt op Kwa Sizabantu zoals Hij overal werkt waar mensen Hem zoeken. Daarom is er ook zegen geweest op Kwa Sizabantu en dit is er nog. Ondanks dit feit stellen we vast dat het spoor van vernieling en verwoesting te wijten aan Kwa Sizabantu veel groter is dan het spoor van zegen. Daarom moesten wij na vele vruchteloze pogingen om Erlo Stegen en Kwa Sizabantu tot inzicht en rede te brengen deze weg betreden.

Wat publiceren we op deze homepage?
Aan de hand van getuigenissen, briefwis- ‘selingen, geschreven stukken, krantenartikelen en commentaren willen we Kwa Sizabantu laten zien zoals het volgens ons werkelijk is: een dictatoriaal systeem waar alleen zeer onderdanige mensen kunnen aarden; waar onafhankelijk denkende en handelende mensen worden gemarginaliseerd en gebrandmerkt met militaire precisie. Kwa Sizabantu heeft zichzelf tot een wachter Gods aangesteld, die elke overtreding van haar eigen ongeschreven wetten bestraft met vaak genadeloze wreedheid, waarbij respect van menselijke waardigheid wordt genegeerd.

Wat kunnen lezers verwachten van deze homepage?
Waargebeurde verhalen over gebroken mensen en ontwrichte gezinnen, over excommunicaties, over obscure tradities en rituelen, over buitensporige afranselingen en maagdelijkheids controles, over duistere krediettransacties en diamantprojecten, over miljoenenschulden, over activiteiten van geheim agenten voor het apartheidsregime enz.

Hoe gaat het verder met deze homepage?
We hebben slechts een begin gemaakt met deze homepage. Daarom zullen we de informatie blijven updaten en om u ook in de toekomst te kunnen informeren over de praktijken van de Kwa Sizabantu zending, zullen we ons onderzoek voort zetten. We hebben contact met mensen binnen Kwa Sizabantu die niet meer langer kunnen instemmen met wat daar gebeurt maar die mede om familie redenen niet kunnen vertrekken. We verwachten ook binnenkort berichten uit Zwitserland, Frankrijk en Nederland.