Categories
Berichten @NL

Ik zag geen opwekking

Reformatorisch Dagblad, 12 Februari 2010

„Ik betwijfel of de rust is weergekeerd. In Europa en Zuid-Afrika vertrekken er nog steeds leden”, zegt Albert Pilon, voormalig voorzitter van Kwa Sizabantu Zending (KSB) Nederland. „Kortgeleden kwam mij ter ore dat de Zoeloe Mabizela, een van de hoofdsprekers, zijn functie heeft neergelegd en de beweging heeft verlaten. En dat terwijl zijn vrouw en kinderen daar nog wonen. Zolang mensen onrechtvaardig behandeld worden, zal er van rust geen sprake zijn.”

Over de reden om met KSB te breken, is Pilon open. „Men vertelde dat er een geweldige opwekking gaande zou zijn onder de Zoeloes in Zuid-Afrika, die gepaard zou gaan met grote wonderen. Uit enthousiasme richtte ik de Nederlandse afdeling van KSB op en was gedurende vijftien jaar leider. Gaandeweg is mij van een Bijbelse opwekking niets gebleken en ook heb ik geen wonderen gezien. Uiteindelijk heb ik met KSB gebroken, omdat ik de oneerlijkheid en ongerechtigheid niet langer kon verdragen en met mijn geweten in overeenstemming kon brengen.”

KSB heeft volgens Pilon „de schijn geen sekte te zijn, maar het is dat wel degelijk.” De beweging is ontstaan uit een verstrengeling van de Afrikaanse traditionele religie en het christelijk geloof. „In latere jaren heeft zij steeds opnieuw geprobeerd zich christelijker voor te stellen om geloofwaardig over te komen. De KSB-leiders en hun volgelingen zien hun fouten niet in. Zij belijden en vergeven elkaar de zonden. Wanneer iemand die echter aan de kaak stelt, noemen ze dat laster en leugen. De leiders verkiezen een breuk boven een compromis of verzoening, omdat het standpunt van KSB heilig is.”

Pilon doet al jaren onderzoek naar opwekking. „Ik interviewde een aantal mensen die het ontstaan van de opwekking in 1966 vanaf het allereerste begin hadden meegemaakt. Mijn conclusie is dat de oprichter en leider van Kwa Sizabantu, Erlo Stegen, een revisionist is: hij heeft zijn geschiedenis herschreven om succes te oogsten. De leden doen daar geen onderzoek naar en kennen hun eigen geschiedenis niet. Het gaat hun vooral om het behoren tot de groep.”

Van degenen die KSB verlaten hebben, is er niemand welkom om met de leiding te praten, tenzij hij vooraf schuld erkent, ook al heeft hij niets misdreven, aldus Pilon.

Oorsprong ligt bij opwekking in Natal

Kwa Sizabantu Zending (KSB) gaat terug op een opwekking in de Zuid-Afrikaanse provincie Natal, begonnen in het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw. Het centrum van dit zendingswerk is gesitueerd in Kwasizabantu (bij Durban gelegen), waaraan de naam van de beweging is ontleend. KSB is momenteel in verschillende Europese landen actief, zoals Nederland, Frankrijk, Zwitserland, België, Duitsland en Roemenië.

In Nederland heeft KSB beschikking over twee centra in twee verschillende delen van het land: De Cederborg in de provincie Groningen en De Jakobsbron op de grens van Gelderland en Noord-Brabant.

Oprichter van en drijvende kracht achter KSB is de inmiddels 74-jarige evangelist Erlo Stegen. Hij geniet vooral bekendheid als schrijver van “Opwekking begint bij jezelf!” en “Beproef jezelf! De weg tot opwekking”. KSB organiseert conferenties met voorgangers en zet zich in voor Bijbelstudie en toerusting op het gebied van evangelisatie.