Categories
Berichten @NL

De boodschap van een parfumfles

Gespannen sfeer rond optreden van Erlo Stegen in Giessenburg

Door J. M. D. de Heer

GIESSENBURG – “Laat uw leven, uw wandel, uw woorden, laat alles als de beste parfum voor de Gekruisigde zijn.” Met deze oproep besloot ds. Erlo Stegen gisteravond in Giessenburg zijn preek. “En als uw leven iets minder is, klopt er iets niet. Maak dan uw leven in orde met de Heer.” Rond het bezoek aan Nederland van de oprichter van Kwa-Sizabantu Zending (KSB) hing een gespannen sfeer.

De avond, die deel uitmaakte van een tournee door Europa, was georganiseerd door ds. W. J.Mout, hervormd predikant te Nieuwpoort. De ruim 300 bezoekers werden bij de ingang van het Giessenburgse dorpshuis geconfronteerd met de scheur die wereldwijd door de zendingsbeweging is gaan lopen. Sherry van den Bosch, een verontruste ex-KSB’er, deelde een blad uit waarin ze stelde dat KSB de mensen onder de wet plaatst.

Naast mevrouw Van den Bosch stelde zich Cor Snieder uit Hoogezand, sympathisant van KSB, op. “Dit zijn mensen”, zegt hij, “die ertegen zijn. Daarom heeft het hen goed gedacht hier te folderen.” Dat doe je toch niet, zegt een bezoeker. Dit is absurd. Snieder: “Het is ook raar.” Typisch Nederlands om over een opwekkingsboodschap te gaan discussiëren, zegt hij desgevraagd. “Ik zit zelf in een pinksterkerk, dogma’s zeggen me niets meer.”

Advocaat

Een schriftelijk verzoek om een interview met Erlo Stegen werd voor de avond in Giessenburg afgewezen met een mededeling die vragen oproept.

Albert Pilon, voorzitter van KSB-Nederland, deelde per fax mee dat “mr. W. J. E. Hendriks, advocaat te Arnhem, voor ons zal optreden als contactpersoon.”

Een verzoek om duidelijkheid werd bij de ingang van het dorpshuis bits afgewezen. Pilon: “Ga maar spreken met onze advocaat.” We hebben enkele maanden geleden toch ook een goed contact onderhouden? “Ik wil niet meer met u spreken. Wilt u hier weggaan?” De KSB-voorzitter zette zijn woorden kracht bij met een stevige duw.

Voorafgaande aan de avond ging het gerucht dat een bodyguard zou worden ingehuurd, om eventuele onregelmatigheden te voorkomen. Een breedgeschouderde man had er wel iets van weg. U hoort bij de organisatie? “Kun je wel zeggen, ja.” Als wat? Een brede glimlach: “Laat ik me niet over uit.” U lijkt wel een persoonlijke schildwacht van Stegen. Opnieuw de verwijzing naar de advocaat. “Bij hem moet u zijn voor informatie.”

Lofrede

Stegen zette zijn preek in met een lofrede over de “opwekking” op de zendingspost in Zuid-Afrika en op zijn medewerkers. “We verblijden ons dat 34 jaar na het begin van de opwekking het vuur nog steeds brandt. Nog nooit zijn zoveel mensen tot Jezus gekomen als nu.”

Naar aanleiding van Markus 14:3 hield Stegen een toespraak over de zalving van de Heere Jezus door Maria. “Het thema vanavond is deze parfumf les.” In een klein uitstapje benadrukte Stegen eerst nog dat het de “gevaarlijkste mensen in de wereld zijn die de waarheid íéts verdraaien. Ze zijn uit de duivel!

Ik heb in deze dagen alleen maar over het kruis gepredikt. Dat is het middelpunt van het christendom. Als er iets anders staat, is dat afgoderij.” Wie tot God komt, liet hij erop volgen, moet boete doen. Dat betekent dat zijn gezindheid moet veranderen.

“Was het enthousiasme van Maria niet te groot? Ze leek bijna hysterisch toen ze de fles brak. Judas had geen interesse in het helpen van de armen. Lieve vrienden, voordat ik verderga: We moeten eerst onszelf beproeven hoe ons leven eruitziet. Is alles rein?”

Het shockerende, vervolgde Stegen, is dat Jezus aan de zijde van de vrouw ging staan. “Was Zijn neiging tot feministen te sterk? Jezus heeft het nooit verkeerd! Hij is rechtvaardig, de Zoon van God Zelf.”

Als kenmerk van Maria noemde de predikant dat Maria “helemaal een besluit voor Jezus heeft genomen. De vloek van deze tijd is dat geloof vaak niet in het hart zit. Voor Maria was niets te veel voor Jezus. Ze zag dat ze een verloren, verdoemde zondares was, dat ze de hel verdiend had en daarom kon ze alleen tot Hem vluchten. Kunt u zeggen dat uw hartstocht naar Jezus uitgaat? Als dat het geval is, heeft uw man de beste vrouw. Zo niet, dan heeft hij de slechtste.”

Als “laatste punt” waarschuwde Stegen voor “oppositie, kritiek. U, christenvrienden, moet in uw kerk, in uw hele land, de heerlijkste geur zijn, ondanks alle kritiek, weerstand, oppositie.”

Nazorg

Ds. Mout zei voorafgaande aan de preek “dankbaar” te zijn “dat de Heere Erlo Stegen hiernaartoe wilde leiden. “Als u hier gekomen bent met een bepaalde geestelijke nood, is er na de avond een aantal mensen beschikbaar voor nazorg.”

Ondertussen waren sommige mensen wat verward over de brief die ze bij de ingang hadden gekregen. Want ook daarin ging het over zielzorg. Door de boodschap van Stegen, schreef Van den Bosch, wordt er een “zondeprobleem gecreëerd en de zielzorg in het leven geroepen.”

Erlo Stegen riep op tot het belijden van zonden. “Als we om vergeving bidden, kunnen we zeggen: O Heer, wees mij zondaar genadig. Maar het is goed om specifiek te bidden: Heer, dit en dit is mijn zonde. Vanavond wil ik benadrukken: God werkt boven ons bidden.”

Stond Jezus echt in het middelpunt? vraagt Aafje Pronk uit Scheveningen zich na afloop af. “Erlo Stegen legt enorme nadruk op het belijden van je zonden. Als je dat niet doet, hoor je er niet bij.” Haar plaatsgenoot Margreet den Hollander werd “bang” van Stegens preek. “Als wat hij zegt waar is, kom je er nooit.” Haar conclusie: “We raakten in de war door wat we hoorden over Kwa Sizabantu. We kwamen hier om de waarheid te horen. Ik denk dat ik het weet: Dit is niet waar.”

© Reformatorisch Dagblad, alle rechten voorbehouden