Categories
Berichten @NL

Kwa Sizabantu Zending zoekt recht via advocaat

Ex-KSB’ers geconfronteerd met eisen

Van onze kerkredactie

MIDDELSTUM – Het bestuur van Kwa Sizabantu Zending (KSB) Nederland heeft via advocaat mr. W. J. E. Hendriks te Arnhem tot twee maal toe recht gezocht tegenover een ex-KSB’er. In een brief liet de advocaat onlangs zelfs doorschemeren dat de kans bestaat dat hij zijn cliënt, de KSB, zal adviseren A. B. van den Bosch te Nieuwediep “in rechte te betrekken.”

Aanleiding voor de brief is dat Van den Bosch tijdens een spreekbeurt van Erlo Stegen, op 3 mei in Giessenburg, een folder uitdeelde waarin gesteld wordt dat KSB mensen ‘onder de wet plaatst’.

Volgens Hendriks is met de folder de grens van”het betamelijke” overschreden. Vooral het verwijt dat KSB afgoderij is, omdat het een systeem van zonden belijden in plaats stelt van Christus’ offer, viel verkeerd bij het bestuur van KSB.

In een brief eiste Hendriks dat Van den Bosch binnen een dag toezegt “zulke kwalijke berichten” over KSB te stoppen. Zo niet, dan zou hij zijn cliënt adviseren Van den Bosch “in rechte te betrekken.” Hendriks wil

desgevraagd bevestigen noch ontkennen of Van den Bosch aan zijn verzoek heeft voldaan en wil dan ook niet zeggen of hij de KSB inderdaad geadviseerd heeft de rechter in te schakelen. “Ik zal mijn cliënt adviseren die maatregelen te treffen die nodig zijn om zijn rechten te waarborgen.”

Hendriks zegt het “logisch” te vinden dat KSB hem ingeschakeld heeft met de vraag of ze alle berichten over zich heen moet laten komen. Volgens hem is het duidelijk dat Van den Bosch in Giessenburg de wet heeft overtreden. Maar op welke punten wil hij niet zeggen. “Dat is te uitgebreid om op in te gaan”, aldus de advocaat uit Arnhem.

Uitkering

Overigens is Van den Bosch niet de enige die een brief van de advocaat op de mat kreeg. Eerder vroeg een andere ex-KSB’er geld terug van de organisa tie, omdat hij zich bedrogen voelde. De voormalige aanhanger had uit de berichten die KSB verspreidde de stellige indruk gekregen dat A. Pilon, voorzitter van KSB Nederland, geen inkomen had. En daarom maakte hij elke maand een bedrag van enkele honderden guldens over naar een speciale rekening van KSB.

Toen Pilon later moest toegeven dat hij wel degelijk een uitkering genoot, voelde de ex-KSB’er zich misleid en vroeg hij schriftelijk zijn giften terug. Tevens vroeg hij inzage in de financiële bescheiden van de stichting, die volgens kritische KSB’ers en ex-KSB’ers voor hun oog verborgen gehouden worden. De ex-KSB’er schreef dat het vanuit zijn eigen maatschappelijke positie niet moeilijk zou zijn de waarheid te achterhalen.

Het bestuur van KSB voelde zich op zijn beurt “bedreigd” door de brief, waarop advocaat Hendriks een brief terugstuurde met de eis dat de voormalige KSB’er zijn excuses zou aanbieden.

© Reformatorisch Dagblad, alle rechten voorbehouden