Categories
Berichten @NL

Kwa Sizabantu dreigt zichzelf te verwoesten

Christelijke leiders roepen opnieuw op tot verzoening

Van onze kerkredactie
PIETERMARITZBURG – Als de leiding van Kwa Sizabantu (KSB) niet „moedig” de problemen onder ogen durft zien, dreigt het zendingswerk zichzelf te „verwoesten”. De groep vooraanstaande christelijke leiders in Zuid-Afrika die deze conclusie trekt, is zeer bezorgd over het zendingswerk van Erlo Stegen en zijn medewerkers. Eerder benadrukten de leiders al dat ze niet willen dat er een einde komt aan KSB. Daarom roepen ze de organisatie opnieuw dringend op zich te verzoenen met personen die zeggen ernstig beschadigd te zijn door het zendingswerk.

De oproep staat in een brief die ds. Moss Nthla, secretaris van de Evangelische Alliantie van Zuid-Afrika, dinsdag aan Kjell Olsen, woordvoerder van KSB, gestuurd heeft. Nthla schrijft namens zo’n vijftien Zuid-Afrikaanse leiders uit een breed spectrum van kerken en (zendings)organisaties.

Begin juli stelde het panel een rapport op over KSB. Daarin schreven ze „met tegenzin” dat het „overstelpende bewijs” ertoe had geleid dat ze geloofden dat KSB „het gevaar loopt sekteachtig gedrag te ontwikkelen.” Dit komt, aldus de commissie, doordat KSB zichzelf ziet als een exclusieve weg en doordat ze via machtsmisbruik controle probeert uit te oefenen over mensen.

Verzoening
Ruim een maand later volgde het antwoord van de zogeheten “co-workers”, de medewerkers van Kwa Sizabantu Zending in KwaZulu/Natal. In een open brief schreven ze onder meer beschikbaar te zijn om te spreken over verzoening met hen die beschadigd zijn door het zendingswerk.

Woordvoerder Olsen meldde vervolgens dat een „aantal mensen” met KSB contact had gezocht en dat er een proces op gang was gekomen om te zoeken naar verzoening.

„Dit heeft ons bemoedigd”, schrijft EA-secretaris Moss Nthla in zijn brief aan Olsen. „Er schijnt een open deur te zijn om problemen te bespreken.” Tegelijkertijd roept hij KSB op om vooral niet het gebod uit Matthéüs 5:24 op te volgen om zelf naar mensen toe te gaan en verzoening te zoeken. Dit klemt temeer omdat velen die hun verhaal voor het panel vertelden, zeiden dat de KSB-leiding „te vaak” hun vertrouwen had geschonden.

Negatieve reacties
In de brief staat ook een aantal kritische noten. Het panel ontving namelijk „veel” negatieve reacties op de open brief die de co-workers op internet hadden gezet. Deze mensen zagen de verklaring „helemaal niet” als een positieve stap, maar eerder als een bevestiging dat de „problemen die KSB probeert te weerleggen nog altijd realiteit zijn.”

De groep christelijke leiders valt er verder over dat zijn integriteit door de co-workers van KSB in twijfel is getrokken. Het panel zou door „vijanden” van KSB gebruikt zijn om de leiding onder druk te zetten. In zijn brief rekent Moss Nthla met deze bewering af. „Uw herhaald vasthouden aan deze incorrecte visie, ondanks onze toelichtingen, schijnt het getuigenis te steunen dat de KSB-leiding erom bekend staat doelbewust informatie te verdraaien om zichzelf te beschermen en om hen die daar vragen bij stellen, politiek in diskrediet te brengen.”

Om „verdere verwarring” te voorkomen, heeft het panel daarom besloten zijn correspondentie met KSB openbaar te maken. Daaruit blijkt dat de groep al op 17 maart gevraagd heeft om een ontmoeting met de KSB-leiding. Uitdrukkelijk stelde het panel dat ze de bijbelse richtlijn wilde volgen door niet alleen te luisteren naar de „pijnlijke” getuigenissen van ex-KSB’ers maar om ook met de leiding zelf om tafel te gaan zitten. „Na gebed” werd het verzoek echter afgeslagen met het argument dat er „vijanden van de zending” aan het werk waren die het panel misbruikten. „Uw bronnen hebben het conflict veroorzaakt, niet KSB”, voegden Erlo Stegen en zijn naaste medewerkers het panel toe.

In een nieuw verzoek voor een ontmoeting schreef het panel nog eens omstandig waarom het over de problemen rond het zendingswerk wilde praten en verzekerde dat er beslist geen sprake was van een „anti-KSB samenzwering”. Omdat de KSB-leiders overzee waren, kwam de tweede voorgestelde datum niet uit. Op een derde voorstel kreeg het panel pas na drie brieven een reactie, die opnieuw negatief was.

Desondanks schrijft Moss Nthla dat het panel nog altijd bereid is om de KSB-leiding te ontmoeten, „maar het initiatief ligt nu bij u”.

Ontwijken
Het panel vat de open brief van de co-workers op als „generaliserende antwoorden” op beschuldigingen. Specifieke kwesties worden echter ontweken, schrijft EA-secretaris Moss Nthla. Er zijn echter ook punten op grond waarvan het panel „de mogelijkheid gaat geloven dat KSB verwikkeld is in schaamteloze onwaarheden in zijn antwoorden, of dat er bij de KSB-leiding een ernstige onderdrukking van het geheugen aan het werk is.”

Ds. Nthla komt tot deze constatering omdat de reactie van de co-workers nogal verschilt met de bijna 20 getuigenissen van ex-KSB’ers van diverse culturen, talen en leeftijden. „De vraag die we zowel aan de KSB-leiding als aan het lichaam van Christus willen stellen is: Wie spreekt de waarheid en wie niet?”