Categories
Berichten @NL

wa Sizabantu verliest steeds meer aanhangers

Woordvoerder schrijft open brief

Van onze kerkredactie

KRANSKOP – De breuk met de Kwa Sizabantu Zending (KSB) van Barney Mabaso, een vooraanstaand medewerker van Erlo Stegen, heeft in diverse Zuid-Afrikaanse gemeenten geleid tot het vertrek van aanhangers van Stegens zendingswerk. Ondertussen heeft Kjell Olsen, woordvoerder van KSB, via internet een open brief gepubliceerd. Daarin wil hij aantonen dat critici van KSB informatie over het zendingswerk uit haar verband rukken.

The Natal Wittnes publiceerde gisteren een artikel waarin de zoon van Barney Mabaso aan het woord komt. Deze meldt dat diverse leden van gemeenten in KwaZulu-Natal die uit het zendingswerk van Erlo Stegen zijn voortgekomen zich niet langer tot KSB willen rekenen. Vooral in Mtunzini, Ulundi, Claridge en Amersfort hebben leden aangegeven dat ze achter Barney Mabaso blijven staan. De Zulu-voorganger uit Tugela Ferry brak eind juni met Erlo Stegen.

Volgens Mabaso jr. voert de KSB-leiding op dit moment een lastercampagne tegen zijn vader en ontplooit ze activiteiten om de bezittingen van de gemeente in Tugela Ferry naar zich toe te halen. Barney Mabaso verzet zich hier juist tegen. “Er is geen cent vanuit Kwa Sizabantu naar Tugela Ferry gekomen. De gemeente hier heeft al het geld zelf bijeengebracht.”

Mabaso jr. roept in het interview met The Natal Wittnes op tot een publiek onderzoek naar het verleden van KSB. Vooral de banden met het voormalige apartheidsbewind en vermeende militaire activiteiten van het zendingswerk zouden goed onderzocht moeten worden, vindt hij. Volgens hem wordt het tijd dat de waarheid boven tafel komt. “We hebben ons lang stil gehouden.”

“Dit is het oude verhaal”, reageert Fano Sibisi van KSB. Hij zegt niet te vrezen voor een eventueel onderzoek. “Als de zending strafbare zaken gedaan zou hebben, moet het recht zijn loop hebben.”

In een open brief heeft KSB-woordvoerder Kjell Olsen “onder veel tranen” gewaarschuwd tegen kritiek op het zendingswerk van Erlo Stegen. Hij heeft zijn waarschuwing vormgegeven als een brief van Demas aan Paulus. De woordvoerder schreef naar eigen zeggen het stuk nadat hij veel tijd had besteed aan het bestuderen van kritische publicaties over KSB. In de brief is veel van de kritiek van Demas op Paulus te herkennen als kritiek van ex-..TKST: KSB’ers op Stegen.

In de brief schrijft Demas dat hij hoopt dat de ogen van de lezers geopend worden “hoe ver Paulus zich heeft verwijderd van de Heere en zijn eigen weg gegaan is.” Demas noemt zichzelf in de brief “co-worker” (medewerker) van Paulus, een term die binnen KSB gangbaar is voor medewerkers van Stegen. Hij schrijft namens een groep “gedesillusioneerde ex-Paulus-aanhangers.”

Volgens Demas is Paulus een “dictator” die zichzelf heeft opgeworpen en die geen andere mening naast zich duldt. Paulus verzamelde daartoe “jaknikkers” om zich heen om hem het gevoel te geven dat God met hem was. De apostel kan ook niet tegen kritiek, vervolgt Demas. “Elke oppositie ziet hij als gericht tegen Christus Zelf.” Uiteindelijk kwam Demas tot de conclusie dat “sommigen van onze religieuze leiders” gelijk hebben als ze “ons geloof als sektarisch” brandmerken.

Demas verwoordt verder de kritiek die van alle kanten tegen KSB is gericht dat het zendingswerk weigert inzage in de financiën te geven. “Paulus is niemand verantwoording schuldig.” Niet duidelijk is, schrijft Demas, wat hij doet met het geld dat hij ingezameld heeft. Demas is ervan overtuigd dat er maar één weg begaanbaar is voor Paulus: Publiek berouw over zijn vele zonden.

Strategie

Met de brief wil Olsen aantonen hoe feitelijke informatie “verdraaid” kan worden door ze in het extreme te trekken. “De aanval op Paulus kan vergeleken worden met de aanval op bedieningen die door God gebruikt worden.”

Voormalige aanhangers van KSB voelen zich diep gegriefd door de brief. Hoewel de brief het niet expliciet uitgespreekt, wordt naar hun overtuiging Erlo Stegen op één lijn gezet met Paulus, terwijl ex-KSB’ers met Demas vergeleken worden. Ex-KSB’ers zijn vooral daarover verontwaardigd dat de leiding van het zendingswerk opnieuw niet de boodschap van critici weerlegt, maar de boodschapper op “subtiele manier” aanvalt.

© Reformatorisch Dagblad, alle rechten voorbehouden