Categories
Berichten @NL

Kwa Sizabantu Zending getroffen door conflicten

Erlo Stegen wijst beschuldigingen af

Van onze kerkredactie
KRANSKOP – Binnen de Kwa Sizabantu Zending (KSB) hebben zich de laatste jaren een aantal conflicten voorgedaan die geleid hebben tot het uittreden van medewerkers van het zendingswerk. Een aantal van hen heeft zich verenigd in de groep “verontruste christenen”. Deze is vorige week naar buiten gekomen met een open brief waarin ze „onbijbelse en controversiële” aspecten van het zendingswerk verwoordt. In een persverklaring wijst ds. Erlo Stegen, de oprichter van het zendingswerk, alle beschuldigingen van de hand.

Eerder deze maand stelde de groep verontrusten een “Dringende oproep aan de leiding van de Kwa Sizabantu Zending” op. In het comité zitten onder anderen prof. Koos van Rooy uit Vendaland, de godsdienstwetenschapper Greg Damron en de Zuid-Afrikaanse diplomaat Somerset Morkel.

Volgens de oproep maakt de Kwa Sizabantu Zending zich schuldig aan „geestelijke tirannie, hersenspoeling en manipulatie.” Het comité verwijst naar persoonlijke getuigenissen en naar Zuid-Afrikaanse media, waarin de laatste maanden tal van artikelen over het zendingswerk van Stegen hebben gestaan.

Kernpunt in de kritiek is wat genoemd wordt de „autoritaire structuur” van de KSB-leiding, waarbij de leiding zelfs over gezinnen „volledig en absoluut” gezag heeft.

Reacties
In een reactie zegt Damron, die zelf een jaar op de zendingspost bij Kranskop in KwaZulu/Natal verbleef, dat hij sinds het verspreiden van de oproep „uit het hele spectrum van het zendingswerk” reacties heeft gekregen van mensen die bij de KSB betrokken waren. De getuigenissen gingen zijn bevatting te boven, aldus Damron. „Dat er positieve vruchten zijn geweest, is uitsluitend te danken aan onze genadige God, Die het werk gezegend heeft ondanks menselijke fouten.”

Vorige week heeft het comité aan de verklaring een open brief toegevoegd, waarin het zijn optreden naar buiten motiveert met een verwijzing naar Matthéüs 18:17: „Zo zeg het de gemeente.” De brief wordt gedragen door „een brede groep van geestelijk leiders uit diverse kerken binnen en buiten Zuid-Afrika.”

Het comité wijst in de brief op de onenigheid binnen de KSB in de jaren zeventig. In 1977 heeft de internationale leiding van Jeugd met een Opdracht bemiddeld om verzoening tot stand te brengen. „Niets is echter veranderd en in feite zijn negatieve tendensen alleen maar sterker en extremer geworden.”

In een persverklaring onderstreept ds. Erlo Stegen dat er binnen het door hem opgerichte zendingswerk „niets sektarisch” te vinden is. Beschuldigingen in de media dat de KSB racistisch zou zijn en contacten onderhoudt met militaire groepen wijst Stegen zonder meer van de hand. Ook de beschuldiging van verspilling van gelden is niet terecht, aldus de van oorsprong Duitse predikant. „Wij zullen”, eindigt ds. Stegen de verklaring, „samen met andere kerken en organisaties die duidelijk staan voor de boodschap van de Bijbel, onze opdracht vervullen om het Evangelie aan alle mensen te prediken.”

Verzamelplaats
Inmiddels hebben voormalige leiders, medewerkers en aanhangers van de Zuid-Afrikaanse zendingspost een eigen homepage op internet geopend die een verzamelplaats moet worden voor persoonlijke verhalen, getuigenissen, briefwisselingen en krantenartikelen.

De KSB heeft zo’n 40.000 aanhangers in onder meer Duitsland, Nederland, Zwitserland en Australië. Ook in ons land heeft zich inmiddels een comité “verontruste christenen” gevormd.