Categories
Berichten @NL

Leiding verdraait de waarheid en manipuleert mensen

Posities rond KSB verharden

Door J. M. D. de Heer

KRANSKOP – De rechtszaak van de leiding van de Kwa Sizabantu Zending (KSB) tegen vijf voormalige aanhangers heeft geleid tot een verharding van de standpunten. In een brief schrijft Bodo Stegen aan zijn broer Erlo dat KSB de “waarheid verdraait en mensen manipuleert.” Wilt u, vraagt Bodo, “dat uw kerk getypeerd gaat worden als een sekte zoals de Jehova’s Getuigen?”

De KSB-leiding daagde in april vijf voormalige medewerkers, onder wie familieleden van de oprichter van het zendingswerk, Erlo Stegen, voor het hooggerechtshof van KwaZulu-Natal. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het verspreiden van kwade geruchten over het zendingswerk. Hetbetrof vooral de verhalen die de ronde deden over Dieter Stegen, een neef van Erlo. Hij zou een kind verwekt hebben bij een zoeloevrouw. Ruim een maand later trok KSB de aanklachten tegen vijf voormalige aanhangers in. De leiding voerde als argument aan dat ze “haar doelen had bereikt”, maar negeerde een verzoek om nadere toelichting van deze motivatie.

Succesvol

Half juni kwam de advocaat van KSB, zelf ook aanhanger van het zendingswerk, alsnog met een verklaring waarom de leiding de rechtszaak had stopgezet. Deze beslissing was genomen, aldus advocaat Achtzehn, “na veel gebed.”

KSB was “succesvol” in wat ze met de rechtszaak beoogde, zo heet het in de verklaring. De vijf gedaagden spraken voor de rechter namelijk uit dat zij nooit de bedoeling hadden om op grond van de zaak-Dieter KSB van “zonde” te beschuldigen. Hieruit trokken Erlo Stegen en zijn medewerkers de conclusie dat de gedaagden hun “lasterpraktijken” zouden stopzetten.

Greg Damron -hij deed geruime tijd, aanvankelijk als aanhanger, onderzoek naar het zendingswerk van Erlo Stegen- toont op zijn beurt aan dat de KSB-advocaat de verklaringen van de gedaagden slechts gedeeltelijk citeert. De cruciale zinsnede waarin de gedaagden de beschuldigingen van laster van zich werpen, is namelijk niet te lezen in het stuk van de advocaat. En dus komt de conclusie van KSB ook op losse schroeven te staan.

Dat de KSB-leiding op zich nam alle kosten van de rechtszaak te betalen, beschouwde ze als een “gebaar van goede wil.” Ze vond het, aldus haar advocaat, “niet in overeenstemming met de Schriften en in de geest van het zendingswerk om de gedaagden het betalen van de kosten af te dwingen.”

Damron tekent hierbij aan dat KSB “klaarblijkelijk op andere gedachten is gekomen. Aanvankelijk weigerde ze zonder meer de kosten van de tegenpartij te betalen, maar toen deze op haar beurt dat ook weigerde, kwam KSB over de brug. Merkwaardig dat dit nu opeens een gebaar van goede wil heet.”

Gegriefd

Bodo Stegen, een broer van Erlo en een van de vijf gedaagden, voelt zich op zijn beurt gegriefd door zowel de rechtszaak als de verklaring van de KSB-advocaat. In een brief van 5 juli aan de KSB-leiding benadrukt Bodo dat hij “onder ede” heeft verklaard dat hij de beschuldigingen ontkent. “Tevens heb ik aangegeven dat ik niemand van jullie kwaad wil doen.” Als KSB deze belofte “misinterpreteert” als een toegeven van schuld, vervolgt Bodo, “verdraait ze de waarheid en manipuleert ze mensen.” “Laten jullie je”, vraagt de ex-KSB’er, “omringen door de geesten van de duisternis, zodat je je verlaagt tot het verdraaien van woorden?”

Bodo vraagt zich af welke richting KSB op gaat. “Willen jullie je kerk bouwen op dergelijke praktijken en getypeerd gaan worden als een sekte zoals de Jehova’s Getuigen?” Zelfs aanhangers van KSB hebben, schrijft Bodo, getuigd dat Dieter Stegen een “immoreel” leven leidde. De naam van de familie Stegen en het zendingswerk van KSB zijn daardoor in “ernstig diskrediet” geraakt.

Bodo Stegen wil zelf over het geval-Dieter geen beslissende uitspraak doen. Wel roept hij zijn broer Erlo op tot “berouw, belijdenis en verzoening. De kern van de zaak is dat je zelf niet doet wat je ons altijd hebt geleerd.”

Niet schamen

In een korte, zakelijke reactie laat de KSB-leiding aan Bodo weten zich van geen kwaad bewust te zijn. “We geloven niet dat we iets hebben gedaan waarover we ons zouden moeten schamen.” Het antwoord van KSB eindigt met een verwijzing naar het “wondervolle werk” op de KSB-zendingspost, een gebruikelijke reactie van zowel de leiding als aanhangers op berichten over interne problemen. De tweejaarlijkse jeugdweek op de zendingspost zorgde volgens de KSB-leiding voor een “overweldigende reactie” op het Evangelie. “Enkele duizenden” jongeren zouden hebben hun harten “aan Jezus Christus hebben gegeven.”

© Reformatorisch Dagblad, alle rechten voorbehouden