Categories
Berichten @NL

KSB haalt bakzeil in rechtszaak

Motief voor het besluit blijft in het duister gehuld

Van onze kerkredactie
PIETERMARITZBURG – De Kwa Sizabantu Zending (KSB) heeft de aanklachten tegen vijf voormalige aanhangers ingetrokken. Na een aanvankelijke weigering heeft KSB zich ook bereid verklaard de totale proceskosten te betalen. Over de motieven voor het plotselinge besluit bestaat onduidelijkheid.

De KSB-leiding daagde in april vijf voormalige medewerkers, onder wie familieleden van de oprichter van het zendingswerk, Erlo Stegen, voor het hooggerechtshof van KwaZulu-Natal. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het verspreiden van kwade geruchten over het zendingswerk. Het betrof vooral de verhalen die de ronde deden rond Dieter Stegen, een neef van Erlo. Hij zou een kind verwekt hebben bij een zoeloevrouw. Na een aanvankelijke ontkenning beleed Dieter dat hij inderdaad overspel had gepleegd. Desondanks behield hij zijn positie als actief medewerker van Kwa Sizabantu, terwijl KSB altijd alle nadruk legt op de levensheiliging en een rein leven. Maar volgens de KSB-leiding zou een bloedtest bewezen hebben dat Dieter helemaal niet de vader is van het kind.

Tijdens de zitting van vorige week heeft D. M. Achtzehn, de advocaat van KSB, bekendgemaakt dat zijn cliënt een einde wil maken aan het proces. De KSB-leiding voerde als argument aan dat ze „haar doelen heeft bereikt.” Een vraag aan het adres van KSB om nadere toelichting wordt, opnieuw, niet beantwoord.

Volgens Greg Damron –hij deed geruime tijd, aanvankelijk als aanhanger, onderzoek naar het zendingswerk– heeft KSB ook helemaal niets bereikt. De tegenpartij is niet schuldig bevonden aan het verspreiden van kwade geruchten en van de geëiste schadevergoeding zal KSB nooit iets zien.

Belastend
Mogelijk vindt KSB dat ze haar doelen heeft bereikt, omdat de vijf gedaagden hebben verklaard nu en in de toekomst niet de intentie te hebben het zendingswerk van Erlo Stegen te belasteren.

Een ander motief om bakzeil te halen, ligt in een voor de KSB belastende verklaring die voor de rechtbank is afgelegd. Twee kranten in Natal berichtten vorige week dat een tante van het onechte kind van Dieter Stegen onder ede heeft verklaard dat Dieter wel degelijk zijn vader is.

Een andere reden die Damron aanvoert voor het stopzetten van het proces is dat tijdens de rechtszaak overduidelijk bleek dat Erlo Stegen op sommige punten een verkeerde voorstelling van zaken gaf. Zo verklaarde hij onder ede dat zijn naaste medewerker Barney Mabaso vanwege de geruchtenstroom rond Dieter brak met het zendingswerk. Mabaso overlegde echter op zijn beurt een brief waarin Erlo schreef dat zijn vertrek met een heel andere zaak verband hield.