Categories
Berichten @NL

Historisch overzicht Hermannburger Zending en Kwasizabantu

Hermannsburger Mission – ontstaan tot 1960

1854 Het zendingsschip ‘de Candacé’ arriveerde op 2 augustus 1854 in Durban, Zuid-Afrika. 

De eerste zendingspost ‘Neu Hermannsburg’ werd gesticht in de omgeving van Greytown.

1921 De Hermannsburgse Zendingsgemeentes vormden een onafhankelijke synode, namelijk de ‘Hermannsburg German Evangelical Lutheran Synod of South Africa’. 

1945 Anton Engelbrecht predikant van de Ev. luth. kerk te Lilienthal, waar de familie Stegen lid is van de kerk.

1951 Engelbrecht bedankt als predikant en lid van de Ev.-luth. kerk en sticht in Pretoria een Bijbelschool. 

1955 Engelbrecht verplaatst de opleiding naar Claridge, Pietermaritzburg, sticht een gemeente en begint met zendingswerk onder de Zoeloes.

1958 Het zendingswerk van de Ev.-luth. kerk onder de Zoeloes omvatte in rond 1958 drieëntwintig zendingsposten met tweeëntachtig buitenposten en honderd drieëndertig predikplaatsen.

1960 Hans-Jürgen Becken (later professor aan het  Lutheran Theological Seminary te Umpumulo, Natal) stelt een rapport op over de sektarische praktijken van Anton Engelbrecht in opdracht van de ELM (Duitsland).

kwaSizabantu – ontstaan tot heden

1952-1954  Op 15 jarige leeftijd volgde Stegen een opleiding voor evangelist op de bijbelschool  ‘Heilig denn Herrn’ van Anton Engelbrecht in Pretoria. 

1955-1966 Stegen was 12 jaar lang medewerker van Engelbrecht en deed tentevangelisatie in het gebied langs de Umvotirivier.

1964 David du Plessis hield lezingen op Claridge over het werk van de Heilige Geest, spanningen waren het gevolg. Volgens Heinz Bartels bezocht hij Claridge in 1966 en wees de trances van Dube in Maphumulo volledig af. 

1966 Begin van de ‘opwekking’ te Maphumulo. Een interreligieus experiment kwam opgang tussen Stegen met Hilda Dube (Bantu-prophet).

Er was geen plaatselijke gemeente die bidstonden hield. Bijbelse prediking had plaats gemaakt voor de uitleg van dromen en visioenen. De gemeenteleden van Claridge kwamen om ‘God’ te raadplegen door Hilda Duba.

1968 In dit jaar zette Stegen Engelbrecht buitenspel en werd leider. Stegen stond 23 jaar onder zijn invloed – als gemeentelid in Lilienthal, als leerling van de Bijbelschool en tenslotte als zendingswerker. 

1970 Bodo Stegen kocht de boerderij ‘Jammersdal’ en gaf Erlo Stegen ongeveer 10 hectare grond voor een zendingspost. In de negentiger jaren maakte hij de hele boerderij over aan Erlo Stegen.

1973 Stegen voor het eerst op tournee door Europa, zijn werk onder de Zoeloes kreeg bekendheid. Rond 1990 begon hij met internationale zomerconferenties in Europa.

Thofozi (Lydia) zou na een ziekbed gestorven zijn en later weer zijn opgestaan uit de dood. Door haar visioenen geïnspireerd ontwikkelde Stegen een geloofsleer met een sterk Pelagiaanse accent.

1975 Lindiwe zorgde, als 11-jarige, voor een maandenlange hype. Door bovennatuurlijke inspiratie kon ze bij de mensen zonden van het voorhoofd aflezen.

1977 Verzoeningsconferentie met voormalige medewerkers en idem gemeenteleden onderleiding van Loren Cunningham. Stegen verontschuldigt zich voor de praktijk van de trances (Bantu-prophet), die sindsdien naar de achtergrond verdwenen. 

De eerste blanke bezoekers van de NG kerk komen in grote getale naar Ksb. Trevor Dahl ontwikkelt een Bijbels prediking en wordt hoofdprediker.

1980 Dr. K.E. Koch schreef het boek ‘God onder de Zoeloes’ dat in vele talen verschijnt. Bezoekers uit andere werelddelen bezochten Ksb. Vanaf  die tijd verschenen theologische onderzoekers die studies publiceerden over Ksb. 

Politieke betrokkenheid en inschakeling van medewerkers bij de geheime dienst. 

1990 Stegen F.H. dupeerde tientallen christenen uit Zuid-Afrika en Europa. Hij wist hen over te halen te investeren in de diamantmijn ‘Klipdam’ buiten Kimberley.

1993 Uittocht van familie van Stegen en andere medewerkers van de eerste uur, namelijk

moeder Stegen, Bodo Stegen, Manfred Stegen, Irmgard vd Linde-Stegen, Koos Greeff – (allen met gezinnen).

1996 Vertrek van Trevor Dahl en gezin, die circa 25 jaar lang medewerker was geweest.

1997 Thofozi Dube (Lydia) beraamde een complot om voor Rand 4000 één van haar lijfwachten om te brengen. Stegen zag kans om dit 3 jaar lang te verzwijgen.

1999 Rost verlaat met andere leiders en gemeenteleden de Duitse afdeling van Ksb.

2000 Comité van verontruste Christenen en Zuid-Afrikaanse Evangeliese Alliansie proberen een dialoog aan te gaan met kwaSizabantu. 

Mabaso scheidt zich met de gemeente van Tugela Ferry af van Ksb. Hij was 34 jaar verbonden aan het werk van Ksb.

2000 – heden Uittocht van de Zoeloemedewerkers Sipho, Joseph Sishange, Jeffrey Zikale. Alpheus Mdelose wordt naar de zijlijn gedirigeerd en Michal Ngubane neemt zijn functie over.