Categories
Berichten @NL

De liefde van de kat

… we hebben daar tot nu toe alleen liefde ontvangen.

De liefde, die je daar ontvangt is niet de liefde van de Here Jezus Christus. De liefde van KSB is “love-bombing” en is een kenmerk van iedere cult of sekte. Leden van een cult dompelen belangstellende buitenstaanders onder in liefde en houden hun  echte motieven (evenals alle onregelmatigheden) verborgen. Wanneer iemand veel geld heeft of een belangrijke positie bekleedt, des te meer hij “gelove-bomt” wordt. Wanneer men zulke slachtoffers rekruteert, kunnen zij veel geld schenken of hun invloed ten gunste van de beweging aanwenden. Belangstellenden komen onder de indruk van de buitengewone gastvrijheid en vriendelijkheid van de leden van de beweging. 

In deze 1ste fase ontvouwt zich een psychologisch proces waarin de bezoeker van KSB langzamerhand overtuigd raakt van de echtheid van de opwekking door verhalen van zogenaamde wonderen. Hierdoor ontstaat de suggestie van een eerlijke opwekking en wordt de belangstellende in zo’n mate beïnvloed dat hij niet meer kritisch denken kan, zijn objectiviteit verliest en zich openstelt voor manipulatie.  

Gelovigen die verlangen naar opwekking voelen zich aangetrokken door KSB. Zij vermoeden niet dat ze hun eigen geloofsvoorstellingen, die ze reeds door hun opvoeding en latere interesse hadden verkregen, op deze beweging projecteren en denken dat KSB bijbels is (de 2de fase).

Eindelijk heeft na veel zoeken het ware geloof gevonden. Na verloop van tijd is men zich helemaal niet meer bewust, dat er iets scheef gaat. Men zet zich in met hart en ziel en heel zijn bezit (de 3de fase).

Een Zoeloe-spijtoptant vertelde mij dat de Zoeloes hun eigen uitdrukking kennen voor “love-bombing”. Zij noemen het: de liefde van de kat. De kat houdt van de muis, omdat zij hem wil opvreten. Wanneer KSB je volledig heeft uitgezogen (inkklusief je bezit) en je niet pareren wilt, wordt je uitgespuugd precies zo als alle anderen die daarvan in het gastenboek melding van maken.

De liefde van de Here Jezus Christus is onvoorwaardelijk. Love-bombing is afhankelijk van voorwaarden. God zond Zijn Zoon Die stierf voor ons toen wij noch zondaren waren (Rom. 5:8). De ware kerk hoort ook dié christenen lief te hebben, die haar verlaten hebben of problemen veroorzaken. Echte christenen brengen de liefde van God in praktijk!