Categories
Berichten @NL

Een terugblik van Prof. Peet Botha

De getuigen hebben angst voor Ksb

Ik geloof dat er een tijd komt dat men moet terugkijken op wat men bezig is te doen. Dat is de huidige stand van zaken in betrekking tot de zaak Ksb vergelijken met het vertrekpunt van deze kwestie. Sinds eind 2016 druk ben ik bezig met zaak Kwasizabantu (Ksb). Ik heb een lange weg afgelegd en er is veel water onder de brug door gelopen de afgelopen 4 jaar. Men kan niet oneindig lang doorgaan, want deze betrokkenheid compromitteert alle aspecten van iemands leven, geestelijk, emotioneel, emotioneel, psychologisch, financieel en fysiek. Ik heb het onderzoek naar Ksb naar vermogen gediend. Ksb is als een Albatros om mijn nek geweest en Ik geloof dat het tijd is om mij los te snijden.

De verdorvenheid van alle mensen, met name van onze medewerkers, die betrokken zijn bij Ksb, vernietigde bijna mijn geloof. Ik heb tot God geroepen voor vergeving voor mezelf, voor mijn eigen verdorvenheid en egoïsme in alle opzichten dingen met betrekking tot Ksb. Ik maakte sinds 1994 deel uit van Ksb en sinds 1996 als medewerker. Ik heb in een niet-bijbels geloofssysteem geleefd, gepredikt, onderwezen en volgehouden… vooral bij Ksb, Claridge en Tulsa (VS). Ik had beter moeten weten en had me eerder in mijn wandel voor de Heer moeten uitspreken met Ksb. Ik heb veel mensen pijn gedaan en lieve familie en vrienden verloren gedurende die tijd: en waar ik ontegenzeggelijk veel van hield waren de broeders in Tulsa (VS). Ik vraag en heb gevraagd om vergeving, echter de pijn, zelfkritiek en verdriet zijn iets wat men tot het graf moet dragen.

In het proces om zich uit te spreken tegen de valsheid bij Ksb, de vele misstanden, wreedheden, het kwaad en zonden waren blootgelegd en onthuld. Deze vallen in twee categorieën uit één. Ten eerste de vastgestelde en aantoonbare fouten. Deze gaan meestal over het stelen van geld, het verspreiden leugens, personen die zich structureel positioneren om te profiteren, het witwassen van geld, schendingen van de mensenrechten en wanbeheer. Deze alle zogenaamde opzettelijke overwogen, duidelijke misbruiken van het systeem en de mensheid. Ook kwaadaardige acties die nog niet in deze categorie zijn opgenomen, moeten worden bewezen. Dit betreft onder meer seksuele intimidatie en seksueel misbruik van minderjarigen. Er zijn een groot aantal regelrechte verkrachtingen geïdentificeerd. De meest verwoestende ontdekking is het feit dat de meeste van de hoogste leidinggevenden bij deze geïdentificeerde gevallen zijn betrokken. Er wordt beweerd dat de verkrachting van ten minste één individu was “gearrangeerd” als straf. Veel van deze incidenten zijn gemeld bij de Zuid-Afrikaanse politie. Echter, omdat de aangiftes plaats hoorden te vinden in de provincie KwaZuluNatal, de provincie waarin Ksb is gelegen, hebben we het uiterst moeilijk gevonden om daar zaken te openen bij de SAP, HAWKS, SARS, SAHRC en NPA. Ksb is bekend in KZN, heeft stabiele en langdurige relaties met de Zoeloe-koning, IFP, ANC en Dube Clan, heeft leden binnen de SAP, HAWKS en SAP die Ksb frequent bezoeken, en de overheids organen van KZN zien Ksb in het algemeen als een goede zaak.

De tweede categorie betreft misstanden die zijn vastgesteld, maar waar onvoldoende bewijs voor is. Omdat deze informatie bijzonder gevoelig is, wanneer die zou worden onthuld, zal dit gevolgen hebben voor de familie, individuen en “het werk van God” in die mate dat blijvende schade zal worden toegebracht aan onschuldige zielen, die verbonden zijn met de daders. Helaas betreft deze informatie veelal de oprichters van Ksb. Veel van deze informatie was al vele jaren bekend, zelfs al sinds de ontstaan van Ksb en toch geheim gehouden. Deze informatie zou, indien nu onthuld, een zeer harteloze, meedogenloze en wraakzuchtige actie van mij zijn. Ik wend me hiervan in totale afschuw af en leg het neer aan de voeten van God, de Almachtige. Die deze zaak op Zijn tijd zal oplossen.

De kracht van de Ksb-cultus is fenomenaal. Het blinde geloof in de leiders van Ksb is voor veel aanhangers destructief. De absolute mind control, sociaal isolement, religieuze programmering, verafgoding van leiders, economische, seksuele en andere uitbuitingen van Ksb-leden die zo gangbaar zijn bij Ksb en toch, niet gezien of begrepen door de huidige leden, is op zijn zachtst gezegd verbijsterend. Hoewel er zoveel leden zijn vertrokken, zoveel gemeenten zijn weggegaan en zoveel onthullingen van misstanden zijn gedaan, heeft het overblijfsel blindelings vastgehouden aan het leiderschap en de opwekking van de geloofsovertuigingen van de sekte en heeft het iedereen gemeden die het aandurft om de status-quo onder ogen te zien. Alles wat zich openbaart, zelfs met onbetwistbaar bewijs, wordt eenvoudigweg als leugen verworpen. Huwelijken, families, vriendschappen en gemeenschappelijke banden zijn op de meest bizarre wijze verbroken.

Bij Ksb word zowat elke echte bijbelse doctrine geschonden. Het is veelzeggend dat zelfs de roemruchte geloofsovertuigingen met betrekking tot de Maphumulo-revolutie van 1966 in hun totaliteit zijn geschonden. In combinatie met een gebrek aan basiskennis over de theologie die de Bijbel ons leert en die meer aanhoudt dan aan een theologie die door de Maphumulo-revolutie is voortgebracht, heeft Ksb zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een cultus, die zoveel mensen misleidt tot een religieus systeem dat fundamenteel vreemd is aan het Evangelie van Jezus Christus. Het gebrek aan echt spiritueel leiderschap bij de meeste collega’s, leiders en predikers die Ksb de afgelopen twee jaar hebben verlaten, is zeer verontrustend. Hoewel zij zich uitspreken tegen de categorie één (zie hierboven) is er geen geestelijk onderscheidingsvermogen met betrekking tot de leer openlijk uit hen voortgekomen; zij zijn nog steeds allemaal kinderen van de 1966 Maphumulo opwekking die alle openbaringen brandmerkten in tegenstelling tot wat zij als leugens geloofden. Hoewel zij de sekte hebben verlaten, heeft de sekte hen niet verlaten. Dit is een zeer angstaanjagende realiteit. Het gebrek aan erkenning en belijdenis van hun onrecht, het gebrek aan geestelijke bekering en teruggave zal hen achtervolgen zo lang zij op aarde leven.

De onwil om zich uit te spreken tegen en over misstanden van slachtoffers is schadelijk om verandering teweeg te brengen bij Ksb. Hier ben ik zeer voorzichtig en begripvol naar de slachtoffers. De onthulling van de waarheid en het onder ogen zien van de demonen is echter zo noodzakelijk om te voorkomen dat anderen dezelfde schendingen ervaren. Dit was er een van de meest belemmerende aspecten van de hele inspanning om het leiderschap van Ksb verantwoordelijk voor hun daden. Bronnen van informatie zullen zich niet melden en openlijk hun informatie te verklaren. Ze zullen alleen spreken als ze anoniem blijven of zelfs als hun informatie helemaal niet wordt gepubliceerd. Slachtoffers zullen niet leggen aanklachten voor seksueel misbruik van wat voor soort dan ook, bang voor Ksb speling, angstig… om gestigmatiseerd of beschaamd te worden, bang om belachelijk gemaakt of afgewezen te worden, en bang om hun toekomst onder ogen te zien. Er is een echte angst om hun het huidige leven dat met veel tranen en veel leed is veroorzaakt te begrijpen. Laten we bidden dat de Almachtige God in Zijn genade en barmhartigheid aan hen allen recht zal doen.

De huidige leiding van Mission Kwasizabantu kan het gevoel hebben dat ze gezegevierd hebben, Toch is dat niet zo. Er zijn belangrijke zaken geregistreerd bij de autoriteiten tegen hen. Zij kunnen zelfs zo ver gaan, zoals ze hebben gedaan, om hun onschuld te verkondigen, omdat geen enkele zaak eindigde bij de rechtbank. Maar de Bijbel leert ons dat het vreselijk is om in de handen van de rechtvaardige God vallen. Zelfs wanneer in dit leven gerechtigheid wordt onthouden aan de onschuldigen. God zal het bloed van de onschuldigen vergelden van de schuldigen, dat is aan het onrechtvaardige leiderschap van Ksb. Er is een gezamenlijke stem van de gelovigen, die hebben geleden onder de handen van de leiding van Ksb. Hun stem schreeuwt tot God, en Zijn oor is niet doof en zijn arm is niet te kort om hen te hulp te schieten.

Alles heb ik tot nu toe per een brief gestuurd naar de verschillende autoriteiten. Ik zal daarom mijn Essays, Onderwerpen en Mijn Boek archiveren op mijn blog. Iedereen die de documenten en mijn e-mails en misschien hebben ze het. Ik heb mijn steentje bijgedragen zoveel als ik kon, want de Heer riep me om dit te doen. Ik geloof dat de Heer in zijn genade de Ksb-leiding op zijn eigen tijd tot verantwoording zal stellen voor hun overtredingen.

Onthoud dit:

als je me vergeet en alles wat ik geschreven heb, heb je echt niets gemist.
Maar als je de Here Jezus vergeet zoals Hij geopenbaard is in de Schrift,
en je denkt niet aan Hem, dan heb je alles verloren!